KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

   MESTO KOMÁRNO
Vitajte na stránkach o meste Komárno. Mesto Komárno je bohaté na množstvo historických budov, pamätníkov a sôch. Malo historický význam a dnes je mestom známym aj z médií. Hoci nie vždy ho preslávi pokojná udalosť, i tak je to mesto pohody a kľudu. Kedykoľvek sem prídete, bude tu pokoj. K všetkým spomínaným pamiatkam sa bude možné dostať po svojich a na mnohých miestach sa aj počas víkendu a nedele dá zastaviť a posedieť na vonkajšej terase. Smutnou môže byť skutočnosť, že sa tu mnohí Slováci necítia ako na Slovensku. Sú miesta, kde maďarský nápis nie je aj v slovenskej podobe a takmer všade sú dvojjazyčné nápisy. Všade počuť maďarčinu, avšak aj napriek tomu ste tu doma, Maďari aj Slováci tu žijú spoločne v pokoji, bez zbytočných konfliktov.. a bodaj by sa dobre nežilo, keď je mesto plné zaujímavých miest, krás a nádherných budov.

Mesto Komárno - Galéria Mesto Komárno - Galéria Mesto Komárno - Galéria

Pozrime sa však podrobne na všetky zaujímavé miesta a tiež historické pamiatky. Pre rôzne sekcie je na boku v ponuke na výber z viacerých kategórii a podkategórií. Pre niekoho môže byť navigácia v stránke jednoduhšia hore, preto je i tam. Sme radi že ste sem zavítali a budeme radi ak sem raz opäť prídete po nejaké informácie, prípadne po kontakty na dôležité miesta, ktoré taktiež na stránkach nechýbajú celkom dole v ponuke na ľavo
 
   Z HISTÓRIE
Hoci sa Komárno môže chváliť skvelou strategickou polohou, osídlenie ľavého brehu Dunaja nebolo celkom jednoduché. Nestály riečny breh, nevhodné pôdne podmienky, povodne a kolísanie výšky dunajských vôd zapríčinili, že v tomto úseku Dunaja vznikli iba dve významné mestá - Komárno a Štúrovo, ktoré leží na sútoku Dunaja a Váhu, na brode, akých bolo cez Dunaj niekoľko. Napriek tomu, že v Komárne objavili archeologické nálezy z neolitického obdobia (sídlisko želiezovskej kultúry), eneolitického obdobia (kanelová keramika), zo staršej doby bronzovej (severopanónska kultúra) a hodnotné nálezy po Keltoch, toto územie bolo súvisle osídlené až oveľa neskôr.

Mesto Komárno - Galéria Mesto Komárno - Galéria Mesto Komárno - Galéria

Od konca 4. storočia pred n. l. postupne osídľovali územie Zadunajska Kelti, ktorí vytvorili niekoľko sídlisk aj v okolí ústia rieky Váh. Materiálna kultúra Keltov sa nápadne odlišovala od výrobkov domáceho obyvateľstva žijúceho tu od staršej doby železnej. Niesla znaky civilizácie, ktorá sa vyvíjala v dotyku s južnými kultúrami, najmä kultúrou etruskou a gréckou. Na mieste keltského sídliska vznikol rímsky vojenský tábor a mesto - Brigetio, keď Rímska ríša v 1. stroročí n. l. rozšírila svoje hranice až k Dunaju. Na novopodmanenom území Rimania vytvorili provinciu Panonia, ktorú proti útokom barbarom zo severu chránili reťazou vojenských táborov menších opevnení a strážnych veží, vybudovaných pozdĺž Dunaja. Na území dnešného Komárna nevzniklo rímske opevnenie. Toto územie oddeľoval v tom čase od Rímskej ríše Dunaj a od teritória barbarských kmeňov Váh, ktorý mal široký, splavný tok. Čoraz silnejšie útoky barbarských kmeňov od konca 4. storočia postupne vytlačili Rimanov z Panonie. Ďalej sa histórii venujeme tu...
 
   KULTÚRA
Komárno bolo jedným z dôležitých kultúrnych centier Uhorska už v minulých storočiach. Do veľkého župného sídla, navyše s čulým obchodným ruchom, ľahšie prenikala kultúra a vzdelanosť ako do odľahlých miest. V posledných rokoch 18. storočia tu začal vychádzať prvý populárno-náučný časopis Všeobecné zbierky v Uhorsku, slávne boli aj Komárňanské kalendáre. V meste už v minulosti vychádzalo viac týždenníkov, ba v revolučných rokoch 1849/49 aj denník. Prvé kino sa v roku 1908 usalašilo v drevenej búdke pri dunajskom cestnom moste. V Komárne sa narodili významné osobnosti svetovej kultúry - románopisec Mór Jókai a hudobný skladateľ Franz Lehár. V meste boli založené aj robotnícke kultúrne a športové spolky (spevokol Svornosť, Robotnícke ochotnícke divadlo, Robotnícka telovýchovná jednota...). Slovenskí obyvatelia mesta v 30-tych rokoch vyvíjali činnosť hlavne v Matici slovenskej. Sľubný kultúrny rozvoj mesta prerušila mníchovská zrada a v roku 1941 druhá svetová vojna. Po oslobodení kultúrny život v meste silne postihnutom vojnovými udalosťami sa rozvíjal pomaly. Nebolo ani dosť ľudí, ktorí by kultúrne podujatia organizovali. Kultúrno-osvetová činnosť sa rozvinula len v školách. Kultúrne potreby obyvateľov uspokojovalo jediné štátne kino. V terajšej budove múzea hneď po oslobodení otvorili osvetovú besedu, no bez stáleho osvetového pracovníka.
Viac o kultúre si môžete prečítať tu...
 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.